SIOE Sverige

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Om SIOE

STOP ISLAMISATION OF EUROPE – STOPPA ISLAMISERINGEN AV EUROPA

URSPRUNG:

Stop Islamisation Of Europe (SIOE) är en allians bestående av folk runt omkring i Europa vars enda mål är att förhindra att Islam blir en dominant politisk kraft i Europa.

Det hela började med föreningen av Stop Islamiseringen Af Danmark (SIAD), ett politiskt parti dedikerat att stoppa islamiseringen i Danmark, och en löst sammansatt grupp av människor i England, vars paroll är ”No Sharia Here – Ingen Sharia Här” och som vill bibehålla engelska lagar och stoppa den smygande tillväxten av sharialagar i England.

SIOE växer i Europa tack vare sammanslagning med likasinnade grupper.

MÅL:

SIOE existerar för att lagligen bekämpa både smygande och offentlig expansion av Islam i Europa.

SIOE fördömer rasism då detta är lägsta sortens mänsklig dumhet, men anser att Islam-kritisism är den högsta formen av sunt förnuft.

SIOE anser att Islam och demokrati är oförenliga på grund av läror i Koranen och några av de hadither som innefattar sharialagar.

SIOE anser att denna oförenlighet blir uppenbar då man granskar de väldigt svaga demokratier i länder där Islam är den dominanta religionen.

Sådana ”demokratier” har endast existerat sedan den Europeiska postkolonialismens dagar, runt slutet av andra världskriget.

Det har alltid varit så, och vi ser det mer och mer att i muslimska länder, oavsett om de är ”demokratiska” eller ej, så är icke-muslimer i bästa fall behandlade som andra klassens medborgare, eller i värsta fall förtryckta.

SIOE anser att detta är på grund av Islams läror, vilka uppmuntrar muslimer till att känna sig förmer än icke-muslimer, och talar om att Islam måste segra över alla andra religioner och politiska system, med alla till buds stående medel.

SIOE finner konceptet med ”moderata” muslimer svårt att förstå på grund av den Islamiska praktiseringen av Taqiyya och Kitman vilka har för avsikt att lura och vilseleda icke-muslimer för att Islam skall kunna dominera över alla andra religioner och politiska system.

Därför, om ett politiskt partis ledare och medlemmar kan anklagas för att ljuga, och deras politik bli ifrågasatt, så skall man kunna göra detsamma med en religion, i synnerhet Islam, som anser att lögner inte bara är acceptabla, utan till och med obligatoriska för utvecklingen av dess principer.

Vidare vill SIOE att alla religioner skall behandlas lika utav lagen, på samma sätt som politiska partier, utan något särskilt lagligt skydd. Detta skall särskilt gälla för Islam eftersom det är ett kombinerat politiskt, lagligt, juridiskt system som är administrerat och övervakat av icke folkvalda teologer, helt i motsats till vår västerländska uppfattning om vad demokrati innebär.

Detta är anledningen till att demokratin upphör i muslimska länder och ger efter för Islamisk teokrati.

SIOE anser att de västerländska politiker, journalister, akademiker och sociala grupper som stöder Islam medvetet missleder europeér vad gäller Islams natur. Detta är särskilt uppenbart vad gäller avsaknaden av rapporteringen av Islamiska illdåd runtom i världen, men också i omskrivningen av historiska händelser med avsikt att porträttera Islam i ett mer fördelaktigt ljus som en icke-aggressiv religion.

SIOE reflekterar attityden hos de flesta människor i Europa, nämligen att Islam favoriseras framför inhemska europeiska kulturer och att muslimer blir beskyddade av politiker och advokater på bekostnad av icke-muslimer som ofta finner sig vara utan rättsligt skydd.

SIOE bestrider det faktum att Saudiarabien bekostar byggandet av moskéer och andra Islamiska instutitioner i Europa och på andra platser runtom i världen, då detta land bannlyser alla andra religioner förutom Islam, alla andra politiska styren förutom Islam, alla andra lagstiftningar förutom Islam. Sådan osymmetrisk finansiering måste stoppas.

Inga fler moskéer förrän vi ser kyrkor i Mecka.

RESONEMANG:

VI VILL BIBEHÅLLA VÅR TILLKÄMPADE DEMOKRATI.

”ENOUGH IS ENOUGH!” – ”NOK ER NOK!” – “NU FÅR DET VARA NOG!” Detta är parollen för alla frihetsälskande européer som är trötta på att se sina värderingar och sitt sätt att leva urholkas.

Europa har förmodligen lidit mer än någon annan kontinent för att uppnå den nuvarande liberala demokrati som råder.

Århundraden av internationella konflikter och inbördeskrig, i synnerhet de två världskrigen under 1900-talet, uthärdades av folket i Europa.

Konflikter, stridigheter och krigsföring är inte alls något som bara Europa gått igenom. USA hade sitt eget inbördeskrig; Kina och Ryssland kämpar sig fortfarande ut ur ruinerna efter revolutionen längs den krokiga vägen mot demokrati.

Ur århundradena av interna stridigheter i Europa blommade sedan renässansen och upplysningens tid upp, vilka i sin tur gav oss frukterna av demokratin.

Fritänkande män och kvinnor dikterade hur detta ömtåliga, ofullkomliga politiska system skulle se ut, ett system med många nyanser som trots allt överlever och växer tack vare dess inneboende rättvisa och popularitet.

Demokratin i sin tur förde fram de tursamma människor som njöt av dess förmåner, och de formade den så medicinskt, vetenskapligt och artistiskt produktiva delen av vår värld som vi kallar ”Väst”.

Många av västerlandets prestationer har tillkommit under perioden efter andra världskriget, och dess folk försvarade övertygande sina hårt förtjänade principer om demokrati och frihet ifrån den kommunistiska totalitära doktrinen.

Genom att vinna både andra världskriget och det kalla kriget, så besegrade västvärlden två av sina största fiender, varav den ena var den europeiska cancersvulsten nazism, och den andra den smittsamma kommunismen.

Tyvärr så har existensen av dessa båda lett till att vi i modern politik numera enfaldigt talar om ”vänster” och ”höger”.

Ännu mer oturligt är det, åtminstone i Europa, att ”vänster” missledande nog har kommit att betyda ”bra” och ”höger” betyder ”dåligt”.

Det politiska förtryckets bord är runt, och vid detta bord sitter de makthungriga ”höger” och ”vänster” sida vid sida, och tuggar i sig vår frihet. Rationella människor vet att detta är sanning. Totalitarism är motsatsen till frihet. Teokrati är motviljan emot demokrati.

VÅRA EGNA POLITIKER, VÅR POLIS OCH VÅRA DOMARE ÄR DEN VERKLIGA FARAN.

Så varför har rationella människor låtit irrationaliteten ta över?

Är det för att den huvudsakliga faran för liberal demokrati är dess inneboende generositet, vilket möjliggör att den tas över av så kallade ”liberaler”?

En nazist slår till dig för att det främjar staten. En kommunist sparkar till dig för att det främjar staten. En liberal gör båda delarna medan han skakar din hand och säger att det är för ditt eget bästa.

Rationella människor inser att den enda generositet som de så kallade ”liberalerna” ägnar sig åt är att frikostigt förbjuda allt som de inte håller med om.

Sorgligt nog så ligger uttrycksfriheten på topp på deras förbudsagenda. Detta är på sätt och vis förståeligt, på grund av händelserna under andra världskriget och under kolonialismens era så har européerna blivit otroligt försiktiga vad det gäller all slags förföljelse av minoriteter. Detta har lett till att eropéerna har uppmuntrat folk från andra delar av världen att bosätta sig i Europa och ta del av förmånerna spungna ur våra västerländska ideal.

Men våra berömvärda intentioner har utnyttjats inte bara av en del av de folkgrupper som kommit till Europa, utan vad värre är även av våra självhatande, skuldtyngda politiker, inte bara liberaler, utan även kapitalistiska förespråkare för den fria marknaden. Dessa människor har sett till att sätta sig själva i maktpositioner. Tillsammans så underminerar de vårt sätt att leva, kväver alla andra åsikter än deras egna påbud och sprider en känsla av politiskt avståndstagande och hopplöshet bland majoriteten av det europeiska folket. Detta är just den slags totalitarism som vi kämpade emot under andra världskriget och det kalla kriget.

SÅ VAD ÄR SKILLNADEN?

Så vad är skillnaden med den kamp vi för idag (en del beskriver den som ett krig)?

Den här gången är kampen emot en teokratisk totalitarism vid namn Islam. Det faktum att det är en teokrati, med andra ord en religion, skyddar Islam ifrån att bli utmanat.

Politiska konstitutioner (nedtecknade eller ej) runt om i västvärlden vårdar principen om frihet vad gäller religionsutövning. Därför får inte religioner attackeras på samma sätt som politiska partier.

I väst så blir politiker och deras partier ständigt verbalt och skriftligt attackerade vad gäller deras policy, uppförande och deras personal. Religionsutövning är däremot skyddad från sådana attacker.

Trots detta så har kristendomen, Europas huvudsakliga religion, konstant blivit förlöjligad, kritiserad och fördömd, och oftast om inte var gång så sker detta helt ostraffat.

Detta är på grund av att kristendomen är ett så lätt byte, huvudsakligen för att rop på att man ska döda kättare bedöms mer än oacceptabelt av kristna kyrkans präster, och att döda kättare går emot de lagar som skrivits av våra demokratiskt valda lagstiftare. Att gå ur kristna kyrkan är självklart ingenting man blir bestraffad för, i alla fall inte i denna världen, och detsamma gäller för alla andra religioner, bortsett från Islam. Som vi alla vet så är det inte alls så vad gäller islams sharialagar, då dessa stipulerar dödsstraff för den som lämnar Islam oavsett anledning.

Tills helt nyligen så har religionen haft sin egen självklara plats i vårt västerländska samhälle. Nu har religionen blivit någonting personligt, vår egen personliga tro och vårt eget privata samvete.

I flera generationer så har förolämpning av en religiös person inte setts som något mer än dåligt uppförande. En av våra fundamentala rättigheter här i väst är rätten att förolämpa och bli förolämpad. Religion har inte utgjort något hot mot vårt samhälle och prästerna har inte utformat några lagar här i väst, däremot har det varit tillåtet att utöva påtryckning på de olika folkvalda regeringarna.

Allt detta håller nu på att förändras på grund av påbud från Islam. Ingen annan religion kräver mer utav dem som inte följer dess lära.

Detta skulle inte vara något problem här i väst, om våra ledare verkligen stod upp för våra västerländska värderingar och insisterade på att muslimerna skall leva under våra lagar och acceptera vår kultur och vårt sociala system. Istället är det vi som får höra att vi måste överge våra värderingar, vår kultur och vårt samhälle för att inte förolämpa muslimerna.

Vi får Islam nerkört i halsen på oss och våra barn. Det är inte bara i väst som Islam orsakar elände och kaos. Över hela världen slåss Islam mot ”de otrogna”.

Som svar på detta så är det enda våra politiker, journalister, sociala kommentatorer och religiösa ledare gör att undvika att nämna de fruktansvärda aktiviteter som tar plats på platser som Indonesien, Thailand och i Afrika. Men om en israelisk soldat så mycket som släpper väder inom hörhåll från en palestinsk moské så vet hela världen om det inom några minuter och alla politiker börjar högljutt fördöma Israel.

Ett sådant skenheligt, selektivt samvete är föraktligt och vi européer är trötta på att bli förtryckta på grund av vad de flesta anser vara det mest söndrande och intoleranta politiska system som någonsin funnits.

NU FÅR DET VARA NOG!

* * *

(Tack vare den skarpögde Eoppoyz så har vi nu inte lika många stavfel i texten. 😉 )

8 svar to “Om SIOE”

 1. Se uppropet STOPP FÖR SHARIA
  http://jihadimalmo.blogspot.com/2008/08/skriv-under-uppropet-stopp-fr-sharia.html

  Skriv under ! Sprid !

 2. Manoj said

  Hej! Jag håller med er fullkomligt. Jag är ursprungligen från Indien, och ni vet säkert vilket helvete islamisterna har skapat där, speciellt under de senaste året. Folk är nu rädda för att gå ut och shoppa eller gå till jobbet. Dom vet inte om dom kommer hem levande eller inte. Jag vill inte att Sverige ska råka ut för samma öde. Jag vill hjälpa. Vad kan jag göra? Vad gör ni för att stoppa islamationen av Sverige?

 3. Samuel Samson said

  Jag föreslår en SIOE demonstration i Göteborg,mot moske´bygget
  på Hisingen, som finansieras av islamo-nazisterna från
  Saudi Arabien.

 4. sioesverige said

  Varje SIOE-avdelning måste operera med sitt eget lands bästa i åtanke. SIOE Sverige bryr sig om Sverige! …och sedan resten av Skandinavien och efter det Europa som helhet.

  SIOE Sverige är en av de nyaste medlemmarna i SIOE-familjen. Vi är varken rasister eller radikalister.
  Vi vill skapa en effektiv förändring och försäkra oss om att vårt sätt att leva är skyddat och att våra familjer är trygga.

  Det finns många saker som var och en av oss kan göra.
  Några har anslutit sig till oss i Danmark nyligen, andra har anslutit sig till oss efter vår kallelse till aktion emot media.

  Vi uppmanar dem av er som vill göra MER att kontakta oss. Ni kan nå oss via e-mail – SIOESverige(snabel-a)gmail.com – och berätta lite mer om er själva och hur ni ser på Sverige av idag. Låt oss få veta vad ni skulle vilja få gjort.

  Manoj och Samuel, vi skulle väldigt gärna vilja lära känna er båda bättre!

 5. Eoppoyz said

  Hur många medlemmar har Sioe Sverige?
  För att bli medlem, måste man betala medlemsavgiften i Euro, kan man inte betala till den svenska delen av Sioe?

 6. Eoppoyz said

  Jag väntar fortfarande på svar på mina frågor.

 7. Eoppoyz said

  Inget svar än?

 8. Eoppoyz said

  Nu har det gått över 2 månader utan svar. När ska jag få det?

Kommentera

Fyll i dina uppgifter nedan eller klicka på en ikon för att logga in:

WordPress.com Logo

Du kommenterar med ditt WordPress.com-konto. Logga ut /  Ändra )

Google-foto

Du kommenterar med ditt Google-konto. Logga ut /  Ändra )

Twitter-bild

Du kommenterar med ditt Twitter-konto. Logga ut /  Ändra )

Facebook-foto

Du kommenterar med ditt Facebook-konto. Logga ut /  Ändra )

Ansluter till %s

 
%d bloggare gillar detta: