SIOE Sverige

Racism is the lowest form of human stupidity, but Islamophobia is the height of common sense

Archive for december, 2005

Våg av invandrarvåldtäkter i Sverige

Posted by sioesverige på december 12, 2005

Brutal Muslim Hate Gang Rape against Swedish Woman

De svenska tjejerna Jenny och Linda var på väg till ett party på nyårsafton då de blev överfallna, våldtagna och halvt ihjälslagna1 av fyra somaliska invandrare. Sveriges största dagstidning har presenterat förövarna som “två män från Sverige, en från Finland och en från Somalia”, något som vittnar om just hur illa ställt det är med den informella censuren2 av rapporter relaterade till immigration i Sverige. Liknande händelser rapporteras med en chockerande täthet, så till den grad att några observatörer fruktar3 att lag och ordning håller på att totalt falla sönder i landet4 . Antalet våldtäktsanmälningar i Sverige5 har ökat trefaldigt i antal under bara lite mer än tjugo år6 . Våldtäkter som involverar barn under 15 år är sex – 6 – gånger vanligare idag än vad de var en generation tidigare. De flesta andra grova brott som begås har också ökat dramatiskt7 . Instabiliteten sprider sig till de flesta städer och förorter. Enligt en ny studie ifrån Brottsförebyggande Rådet, Brå, så är det fyra gånger troligare att en känd våldtäktsman är född utomlands, jämfört med personer födda i Sverige. Invandrare från Algeriet, Libyen, Marocko och Tunisien8 dominerar gruppen av våldtäktsmisstänkta. Enligt denna statistik så är nästan hälften9 av alla förövare invandrare10 . I Norge och Danmark så vet vi att icke-västerländska invandrare, vilket ofta betyder muslimer, är enormt överrepresenterade inom våldtäktsstatistiken11 . I Oslo i Norge var invandrare inblandade i två utav tre våldtäktsfall under 200112 . Siffrorna för Danmark var de samma, till och med högre i Köpenhamn, med tre utav fyra våldtäktsfall. Sverige har en större invandrarpopulation, muslimer inberäknade, än något annat land i norra Europa. Siffrorna i Sverige måste helt klart vara lika höga som i de skandinaviska grannänderna. Den faktiska siffran är därför troligtvis ännu högre än vad myndigheterna rapporterar nu, då man inte har inkluderat andra generationens invandrare. Juristen Ann Christine Hjelm, som har utrett våldsbrott vid Svea hovrätt, fann att 85 procent13 av de dömda våldtäktsmännen var födda utomlands eller av utländska föräldrar.

En grupp svenska tonårstjejer har designat ett bälte14 som kräver att man använder två händer för att kunna ta av det, och som de hoppas skall avskräcka eventuella våldtäktsförsök. “Det är som ett omvänt kyskhetsbälte”, säger en av skaparna, 19-åriga Nadja Björk, och menar att bäraren har kontrollen, istället för att vara kontrollerad. Björk och en av hennes medarbetare planerar nu att starta ett företag för massproduktion av dessa bälten, och just nu förhandlar de med potentiella affärspartners. “Men jag gör inte det här för pengarnas skull”, säger hon. “Jag vill verkligen stoppa all våldtäkt. Jag tycker det är avskyvärt.” I en läsarenkät i internetversionen av Aftonbladet så sa 82%15 av kvinnorna som svarade på enkäten att de var rädda för att gå ut ensamma på kvällen. Det finns rapporter om våldtäkter som ägt rum mitt på ljusa dagen. 30 besökare i ett badhus såg på när16 en 17-årig flicka våldtogs nyligen, och ingen av dem gjorde någonting. Flickan blev först kontaktad av en 16-årig pojke. Han och hans kompisar följde henne då hon gick bort emot en grotta, och inne i grottan trängde han in henne i ett hörn, slet av hennes bikini och våldtog henne, medan hans kompisar höll fast henne.

Det finns till och med rapporter17 om svenska flickor som blir attackerade och knivskurna på dansgolvet. En 21-årig man som kom till Sverige för ett par år sedan erkänner att han har en låg uppfattning om svenska kvinnor – eller “horor” som han kallar dem. Han är just nu åtalad, misstänkt för att ha knivskurit18 åtta flickor på flertalet pubar. Han är också åtalad för att ha våldtagit en flicka under ett privat party, och för att ha sextrakasserat en annan flicka i lägenheten. Flertalet vittnen hävdar att 21-åringen har sagt att han hatar svenska kvinnor.

Vissa muslimska invandrare erkänner denna snedvridna syn på kvinnor helt öppet. En islamisk Mufti i Köpenhamn orsakade en politisk protest19 efter att under en TV-sändning ha konstaterat att kvinnor som vägrar använda huvudsjal “ber om att bli våldtagna”. Helt uppenbart är han inte ensam om denna åsikt. “Det är inte lika fel att våldta en svensk tjej som det är att våldta en arabisk tjej”, säger Hamid20 . “Den svenska tjejen får en massa hjälp efteråt, och hon har antagligen knullat förut ändå. Men den arabiska tjejen får problem med sin familj. För henne är det en skam att ha blivit våldtagen. Det är viktigt att hon bevarar sin oskuld tills hon gifter sig.” Det var ingen slump att det var en svensk flicka som blev gruppvåldtagen i Rissne – detta blir uppenbart under diskussionen med Ali, Hamid, Abdallah och Richard. Alla fyra har nedvärderande åsikter om svenska flickor, och tror att denna attityd är vanlig bland unga män med invandrarbakgrund. “Det är alldeles för lätt att få tag i en svensk hora…, tjej, menar jag”, säger Hamid, och skrattar åt sitt eget ordval. “Många invandrarkillar har svenska tjejer när dom är tonåringar. Men när dom gifter sig, då skaffar dom sig en ordentlig kvinna från sin egen kultur som aldrig har varit med en kille. Det är vad jag ska göra. Jag har inte mycket respekt för svenska tjejer. Jag antar att man kan säga att dom blir sönderknullade.”

Antalet våldtäkter som begåtts av21 muslimska invandrare i västerländska nationer, dessa siffror är så extremt höga att det är svårt att se dem som slumpmässiga fall, individuellt begångna. Det liknar krigsföring. Muhammed själv hade påtvingat sex (våldtäkt) med flera av sina slavflickor/konkubiner. Detta är helt tillåtet, både enligt sunna och Koranen. Om man förutsätter att många muslimer i Europa ser sig själva som en besegrande armé, och att de europeiska kvinnorna helt enkelt är krigsbyte, så är allt detta fullkomligt förståeligt och helt i överensstämmelse med islamisk lag. Västerländska kvinnor är inte direkt sedda som individer av de flesta muslimer, utan som “deras kvinnor”, kvinnorna som “tillhör” de fientliga otrogna. De är ett byte, bara att ta, precis så som de tror att de otrognas land en dag kommer att falla i muslimska händer. Detta är inte vanliga brott, utan ideologiskt rättfärdigade brott, eller ännu hellre, sett ur muslimsk synvinkel, attacker mot de otrogna räknas knappt som brott. Västerländska kvinnor är billiga och motbjudande. Vi muslimer är här, här för att stanna, och vi har rätt att utnyttja situationen. Vår syn på saker och ting är vad som skall gälla. Västerländska ägodelar, liksom landet vi nu bor i, tillhör Allah och de bästa av män – de som tror på Honom. Västerländska kvinnor tillhör oss också – vårt framtida krigsbyte. Inte undra på att det finns en djup och22 ökande misstanke emot muslimer i Sverige och Europa.

Sverige går till val om lite mindre än ett år. Här är ett förslag på ett e-mail, på svenska och engelska, som du kan skicka till svenska politiker och media för att prtestera emot bristen på ärlighet när det gäller vad muslims invandring gör mot vårt land:

Sweden has national elections less than a year from now. Here is a suggested draft email, in English and Swedish, that you can send in to Swedish politicians and media to protest the lack of honesty about what Muslim immigration is doing to the country:

Jag vill med detta protestera mot passiviteten och bristen på beslutsförmåga hos svenska myndigheter beträffande den enorma topp vi ser nu i antalet våldtäkter i Sverige. Det är dags för svenska politiker, svensk media och svenska folket att inse och erkänna att den stora ökningen i antalet våldtäktsfall i Sverige under loppet av den senaste generationen är intimt knuten till den innvandring som har skett under samma tidsperiod. Attityden hos många muslimska män är att kvinnor som inte är beslöjade, och underkastar sig rätt sorts kvinnligt beteende, har sig själva att skylla om något händer dem. Ett sådant synsätt är oförenligt med vår västerländska frihetskultur. Det betyder att så länge som muslimsk invandring fortsätter som nu, så kommer Sverige att fortsätta att importera en islamisk kultur som i förlängningen kommer att förgöra kvinnors frihet i det svenska samhället. Motsättningarna skapade av denna invandring är nu så stora att om inte kraftfulla åtgärder tas, kommer man i Sverige snart ha samma sorts upplopp som vi har sett nyligen i Frankrike, och som kommer att fortsätta tillväxa till en permanent etniskt-religiös konflikt. Svenska politiker och media måste sätta sina döttrars välbefinnande före den politiska korrektheten och sin multikulturella fåfänga. Det är chockerande att man alls skall behöva påminna dem om det. Det är en pinsamhet för Sverige på den internationella scenen att svenskar åker jorden runt för att läxa upp folk i andra länder om kvinnors rättigheter, när samtidigt unga tjejer här hemma märker att deras mest grundläggande rättigheter, som att kunna gå ut i normala kläder utan att bli trakasserad och attackerad, håller på att glida dem ur händerna. Det hela är skandalöst, och det måste bli ett slut på detta. Om inte svenska staten och svenska myndigheter kan ge grundläggande skydd till en befolkning som betalar världens högsta skatter, så måste den svenska regeringen erkänna sin oduglighet och avgå. Och som ett absolut minimum, borde de vara hederliga nog att erkänna inför svenska folket att de behöver ta hand om sin säkerhet och sitt skydd själva, och sluta lägga hinder i deras väg för att kunna göra så. Det är val i Sverige om mindre än ett år. Muslimsk invandring behöver sättas allra högst upp bland frågorna i valdebatten.
I would hereby like to protest against the passivity and the lack of resolve demonstrated by Swedish authorities in the face of a huge spike in the number of rapes in their country. It is time for Swedish politicians, Swedish media and the Swedish public to admit that the large increase in the number of rape charges in their country during the past generation is intimately tied to the immigration that has taken place during that same time period. The attitude among many Muslim men is that women who are not veiled and act properly submissive have themselves to blame if something happens to them. Such a line of thinking is incompatible with the culture of freedom in any Western country. It means that as long as Muslim immigration continues, Sweden will continue to import an Islamic culture that will destroy women’s freedom in Swedish society. The strains caused by immigration are now so large that unless something serious is done about this, pretty soon Sweden will face the same kind of riots we have recently seen in France, and will approach the point of permanent ethnic and religious strife. Swedish politicians and media need to put the well-being of their daughters above that of political correctness and their own Multicultural vanity, and it is shocking that they actually need to be reminded of this. It is an international embarrassment to Sweden as a nation that Swedes travel around the world to lecture about women’s rights, and at the same time their own young women are finding that their most basic rights, such as being able to go outside wearing normal clothes without being harassed, are slipping away. It’s a sham, and it needs to end. Unless Swedish authorities are able to provide basic security to a population that has some of the highest tax rates in the world, the Swedish government should publicly admit its inadequacy and resign from office. At the very least, it should be honest enough to tell Swedish citizens that they must provide security for themselves, and stop making it difficult for people to do this. The Swedish general elections are less than a year away, and this time, Muslim immigration needs to be raised to the very top of the public agenda.

Denna essä var ursprungligen skriven och publicerad på engelska av den norske bloggaren Fjordman, som väldigt ofta skriver om saker som händer i Skandinavien. Vi kommer att ha med hans essäer översatta till svenska här hos SIOE Sverige.

Posted in Skandinavien | Taggad: , , , , | Leave a Comment »